Figuren viser overgange mellem igangværende uddannelser som beskrevet i Uddannelsesfremskrivning 2012 (se tabel 2).

Før musen over uddannelserne listet midt i figuren. Tykkelsen på forbindelserne i figurens øverste halvdel beskriver andelen af individer, der går fra at være i gang med den fremhævede uddannelse til at være i gang med uddannelsen forbindelsen peger hen til. Tykkelsen på forbindelserne i figurens nederste halvdel beskriver hvordan individerne, der er igang med den fremhævede uddannelse har fordelt sig i året umiddelbart inden optag. De bagvedliggende tal er de observerede sandsynligheder for overgang fra en tilstand til en anden. Der skelnes ikke mellem frafald og færdiggørelse af igangværende uddannelse, og der er abstraheret fra antallet af år en studerende er undervejs. Tallene er beregnet på basis af samtlige individers modelerede adfærd gennem hele simulationsperioden. Overgang til grundskole ved skolestart er undtaget.

Kilde: DREAMs Uddannelsesfremskrivning 2012.