Ungdomsårgang 2015's forventede vej gennem uddannelsessystemet
                                 
Kilde: DREAMs Uddannelsesfremskrivning 2013.